Sari la conținut

A fost reglementată violența domestică cibernetică săvârșită online prin orice dispozitive

Proiectul de lege ce reglementează violența domestică online (sau cibernetică) a fost promulgat și a devenit Legea 106/2020.

Proiectul a fost inițiat datorită numărului mare de cazuri de hărțuire online. Odată cu creșterea numărului de utilizatori ai rețelelor sociale a crescut și gradul violenței ce are loc prin mijloace digitale, online. Propagarea rapidă a mesajelor injurioase prin intermediul rețelelor online are efecte negative profunde asupra victimei și trebuie găsite remedii potrivite.

Legea 271/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice se completează cu dispoziții ce vizează faptele de violență online între soți, foști soți, concubini, parteneri, indiferent că locuiesc sau au locuit împreună.

Astfel, prin noile reglementări, se mărește cadrul legal definitoriu al violenței domestice. Violența domestică în sensul legii înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Conform legii, violență domestică cibernetică, digitală sau online este reprezentată de acte de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea non-consensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei Informației și a comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, speria, amenința, reduce la tăcere victima.

În lege se menționează că Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin organismele aflate în coordonare responsabile de prevenirea, analiza, identificarea și reacția la incidente în cadrul q
cibernetice, are obligația de a efectua demersurile necesare pentru a dezvolta campanii de sensibilizare publică privind violența cibernetică și să ofere asistență practică autorităților centrale și locale în prevenirea și răspunsul la violența cibernetică. Împreună cu instituțiile prevăzute la art. 8, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor stabilește, promovează și bugetează programe destinate unei game largi de utilizatori, pentru alfabetizare digitală.

Reamintim că victima violenței domestice are următoarele drepturi:
a) la respectarea personalității, demnității și a vieții sale private;
b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
c) la protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale;
d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și la asistență medicală gratuită, în condițiile prezentei legi;
e) la consiliere și asistență juridică gratuită (avocat), în condițiile legii.

Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să asigure exercitarea dreptului la informare al victimelor violenței domestice, potrivit competențelor ce le revin, după caz, cu privire la:
a) instituțiile și organizațiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistență și protecție a victimei, în funcție de necesitățile acesteia;
b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;
c) dreptul la asistență juridică și instituția unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
d) condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite;
e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părții vătămate și ale părții civile;
f) condițiile și procedura pentru acordarea compensațiilor financiare de către stat, potrivit legii.
g) măsurile ce pot fi dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și, după caz, prin ordinul de protecție, demersurile necesare pentru emiterea acestora și procedura de judecată.

Hărțuirea online poate atrage emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului, pe lângă sancțiuni de ordin penal și civil.

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *