Avocat ILIE DORIN

Ilie Dorin: avocat și mediator cu o vastă experiență în managementul litigiilor din diverse domenii de drept. Autor a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară. Avocat cu precădere în cauze de la instanțele de pe raza Curților de Apel din București, Ploiești și Constanța.

contestatie privind durata procesului penal avocat procedura conditii

Ai depus plângere la poliție/parchet și nu ai un răspuns după un an? Iată soluția: contestația privind durata procesului penal

Persoana vătămată ca urmare a unei infracțiuni, după ce a dobândit statutul de persoană vătămată într-un proces penal, prin plângerea formulată organelor judiciare, are mai multe drepturi procesuale. Printre acestea amintim: dreptul de a i se aduce la cunoștință de către organe drepturile sale procesuale, dreptul de a fi ascultată,… 

atestare avocat împuternicire avocațială certificare

Certificatele de stare civilă și cazierul judiciar vor putea fi eliberate direct avocaților. Specimenul de semnătură se va putea da în fața avocatului

Proiectul legislativ ce simplifică unele proceduri pentru cetățeni a fost adoptat de Senat și merge la dezbatere/vot final în Camera Deputaților.   Conform actului adoptat de Senat în ședința din 21.07.2020, avocații vor putea solicita în numele clienților lor certificate de stare civilă și cazierul judiciar doar în baza împuternicirii… 

certificare atestare acte copii avocat

Diversiunea notarilor privitoare la certificarea avocațială

În Parlament se află un proiect legislativ ce privește simplificarea unor proceduri și costuri pentru cetățeni. Potrivit proiectului, câteva acte legalizate sau autentificate de notarii publici pot fi certificate și de avocați. Deși scopul este acela de a nu mai plimba cetățeanul pe drumuri pentru o chestiune minimală și banală… 

contestatie privind durata procesului penal avocat procedura conditii

Argumentele și temeiurile prin care ICCJ a decis că sunt posibile orice probe noi în apel

În M. Of. nr 548 din 25.06.2020 a fost publicată Decizia 9/2020 a ICCJ prin care s-a decis că pot fi propuse, încuviințate și administrate orice fel de probe noi în faza de apel, indiferent dacă au fost sau nu amintite în primă instanță. Soluționarea problemei de drept a presupus… 

certificare atestare acte copii avocat

Ce acte ar putea fi certificate de avocat?

O propunere legislativă menită să simplifice anumite proceduri administrative a fost inițiată în Parlament. Proiectul de lege, deși nu lărgește aria de atribuții ale avocatului, mărește numărul de acte ce pot fi atestate și certificate de acesta. Conform reglementărilor actuale avocatul  poate atesta identitatea părților, a conținutului și a datei… 

liberare conditionata avocat proces conditii

Condițiile liberării condiționate și infracțiunile la care nu ar mai fi posibilă

Liberare condiționată nu va mai putea fi incidentă în anumite cauze, considerate grave de legiuitor. Un astfel de proiect legislativ a fost adoptat în 17.06.2020 de către Parlament și trimis la promulgare. Liberarea condiționată este un drept (beneficiu) al condamnatului și o opțiune pentru judecător. La acest moment, liberarea condiționată… 

speta uzucapiune proces avocat posesie

Speță proces uzucapiune – dobândire proprietate teren

Speță proces uzucapiune – dobândire proprietate prin posesie legală. SENTINȚA CIVILĂ NR . 800/2019 A JUDECĂTORIEI DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA, obiect uzucapiune. Ședința publică din data de 22 Aprilie 2019 Instanța constituită din : Președinte: N_____ C_______ R______ – vicepreședinte Judecătorie Grefier șef Secția Civilă: D_____ M____ Pe rol se află… 

victime online protectie victime avocat denunt plangere

A fost reglementată violența domestică cibernetică săvârșită online prin orice dispozitive

Proiectul de lege ce reglementează violența domestică online (sau cibernetică) a fost promulgat și a devenit Legea 106/2020. Proiectul a fost inițiat datorită numărului mare de cazuri de hărțuire online. Odată cu creșterea numărului de utilizatori ai rețelelor sociale a crescut și gradul violenței ce are loc prin mijloace digitale,… 

avocat

Speță: exercitarea fără drept a profesiei de avocat – acord de recunoaștere a vinovăției

Exercitarea fără drept a profesiei de avocat – acord de recunoaștere a vinovăției. Soluția agreată între procuror și inculpată fiind renunțarea la aplicarea pedepsei. Renunțarea la aplicarea pedepsei (cea mai blândă soluție) a fost probabil agreată de procuror și instanță pe considerentul că persoana în cauză avusese calitatea de avocat,… 

avocat mediator acord de mediere atestare

Poate atesta avocatul-mediator acordul de mediere încheiat de el?

Conform unor dispoziții legale intrate în vigoare în vara lui 2019 acordul de mediere devine titlu executoriu dacă este atestat de avocat. Toate acordurile de mediere atestate de avocat pot fi puse în executare silită, cu excepția celor ce privesc litigii privind drepturile familiale, reale imobiliare și drepturile succesorale. Atestarea…