Sari la conținut

Avocații, mediatorii și experții vor fi conciliatori în litigii de muncă. Procedura de conciliere

Conform unor modificări la Codul Muncii adoptate de Parlament, promulgate în 30.09.2020 de Președintele României, publicate în Monitorul Oficial nr 893/30.09.0202 (vor fi în vigoare din 03.10.2020), angajatul poate fi asistat la negocierea, încheierea sau modificarea contractului ori la concilierea unui conflict de muncă de un consultant extern. Consultantul extern poate fi un avocat sau un expert în legislația muncii. În ceea ce privește concilierea conflictelor de muncă, pe lângă avocat și expert, și un mediator specializat în legislația muncii poate fi conciliator.

Modificările sunt curpinse în Legea 213/2020, lege ce aduce câteva noutăți în legislația muncii.

O prevdere importantă este cea referitoare la termenul de contestare judiciară a conflictelor de muncă, termen ce se suspendă pe durata concilierii (procedură nou introdusă prin această lege).

Deși mediatorii au în atribuțiile lor prevăzute în Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator competențe în a media conflicte de muncă (conform art 60 indice 1 alin 1 lit e), de acum înainte este posibilă specializarea mediatorilor în legislația muncii pentru a putea fi conciliatori. Mediatorii pot deveni deci conciliatori prin specializarea la cursuri privind legislația muncii. La acest moment nu există astfel de programe de specializare pentru mediatori și nici nu se știe în ce condiții vor fi și dacă vor fi organizate astfel de cursuri.

Avocații vor putea desfășura proceduri de conciliere a conflictelor generate de derularea contractelor individuale de muncă fără a avea nevoie de o specializare în legislația muncii, ei fiind prezumați de lege a fi specialiști în domeniu.

Procedura de conciliere a conflictelor generate de derularea contractelor individuale de muncă este similară cu procedura de mediere. La ivirea unui astfel de conflict părțile vor acționa cu bună-credință și vor încerca soluționarea amiabilă prin negociere directă. Dacă discuțiile/negocierile directe nu au loc datorită gravității sau complexității conflictului oricare din părți (angajatul sau angajatorul) se poate adresa unui conciliator.

Conciliatorul (fie că e avocat, fie că e expert ori mediator specializat în legislația muncii) va acționa în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având decizia benevolă a părților de a parcurge procedura de conciliere. Conciliatorul va stărui ca părțile să se implice activ în aplanarea și soluționarea conflictului cu respectarea drepturilor angajaților recunoscute de lege ori contract. Onorariul conciliatorului va fi stabilit de comun acord cu părțile și va fi suportat conform înțelegerii dintre părți.

Oricare dintre părți (angajatul sau angajatorul) se poate adresa unui conciliator-avocat, conciliator-mediator ori conciliator-expert în vederea deschiderii procedurii de conciliere. În baza unui contract de inițiere a acestui proces, conciliatorul transmite celeilalte părți din conflict o invitație la conciliere, iar procedura de conciliere trebuie să fie deschisă în maxim 5 zile, termen ce curge din ziua când partea invitată la conciliere a primit comunicarea invitației. Dacă partea invitată se prezintă la data fixată pentru conciliere, părțile și conciliatorul încep discuțiile pe fondul conflictului prin raportare la soluțiile indicate de părți ori identificate ca fiind cele mai avantajoase. Procedura poate avea loc la sediul angajatorului ori la sediul conciliatorului. Procedura concilierii se va finaliza cu un Proces Verbal de închidere a concilierii în care conciliatorul va consemna dacă părțile au agreat o înțelegere amiabilă totală sau parțială, dacă discuțiile s-au terminat fără nici o înțelegere ori dacă partea invitată la conciliere nu a dat curs invitației. Dacă se agrează o înțelegere amiabilă conciliatorul redactează un Acord de conciliere în care se transcrie soluția adoptată de părți, acord ce produce efecte de la data semnării ori de la o altă dată dacă părțile convin în acest sens.

În cazul în care părțile au agreat doar o soluție parțială ori una din părți nu s-a prezentat la data și locul stabilite pentru conciliere, în Procesul Verbal de închidere a concilierii se va menționa acest aspect, fiecare parte putând să se adreseze instanței competente în vederea soluționării în întregime a conflictului de muncă.

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *