Sari la conținut

Avocații vor putea obține cazierul și certificatele de stare civilă. Specimenul de semnătură necesar la ONRC se va putea da în fața avocatului

În data de 23.09.2020 Președintele României a promulgat proiectul de lege cu nr PL-x 447/2020, act normativ menit să simplifice și să faciliteze anumite proceduri pentru justițiabili. Legea 208/2020 publicată în M. Oficial nr 869/23.09.2020 va intra în vigoare în data de 26.09.2020. Astfel, persoanele fizice vor putea obține certificatele de stare civilă și cazierul judiciar prin avocați, acestora din urmă fiindu-le suficientă împuternicirea avocațială emisă în baza unui contract de asistență juridică. Modificările vin în special în ajutorul românilor aflați în străinătate care vor avea la dispoziție proceduri simplificate prin care să obțină în timp util diverse documente, prin intermediul unui avocat.

Conform legislației, mandatul dat avocatului este un mandat special, iar ”procura” pe care o are la îndemână avocatul pentru a se reprezenta în fața terțelor autorități/instituții este împuternicirea avocațială. Împuternicirea avocațială se emite de către avocat în baza contractului de asistență juridică încheiat în prealabil cu clientul. În împuternicirea respectivă sunt cuprinse: forma de exercitare a profesiei, numele avocatului împuternicit, numele clientului care a împuternicit avocatul, activitatea/activitățile pentru care este mandatat/împuternicit avocatul, data emiterii împuternicirii și semnătura avocatului.

Certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, doar în baza împuternicirii avocațiale. Persoanele fizice pot mandata avocatul să solicite și să ridice certificate de pe actele de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie și de deces) prin contractul de asistență juridică, contract în baza căruia se va emite de către avocat împuternicirea avocațială ce va menționa dreptul de a solicita și ridica aceste certificate.

Avocatul poate obține cazierul judiciar pentru clientul său doar în baza unui mandat clar, stipulat/menționat explicit în împuternicirea avocațială. În această împuternicire se va menționa expres dreptul avocatului de a solicita și ridica cazierul judiciar precum și durata de timp în care acest mandat dat avocatului este valabil (termenul în care avocatul poate solicita și ridica cazierul).

De asemeni, specimenul de semnătură necesar procedurilor de la Registrul Comerțului va putea fi dat în fața avocatului pe împuternicirea avocațială, o astfel de semnătură fiind suficientă pentru aceste proceduri. Semnătura persoanei fizice comerciant, reprezentant asociație familială, administrator, reprezentant ori împuternicit al societăților, regiilor autonome ori organizațiilor cooperatiste, trebuie dată personal în fața avocatului și va fi utilizată în întreaga activitate. Astfel, specimenul de semnătură va fi semnătura de pe împuternicirea avocațială care se va depune în original anexată cererii/cererilor de la Registrul Comerțului.

O modificare importantă se referă și la declarația privind beneficiarul real al societăților, declarație ce trebuie depusă în temeiul art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Această declarație se poate da de acum înainte în fața reprezentantului Oficiului Registrului Comerțului, sau se poate redacta și depune la acest Oficiu dacă i s-a conferit în prealabil dată certă de un notar sau avocat. Avocatul va da dată certă declarației prin procedura atestării avocațiale.

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *