Sari la conținut

Certificatele de stare civilă și cazierul judiciar vor putea fi eliberate direct avocaților. Specimenul de semnătură se va putea da în fața avocatului

Proiectul legislativ ce simplifică unele proceduri pentru cetățeni a fost adoptat de Senat și merge la dezbatere/vot final în Camera Deputaților.  

Conform actului adoptat de Senat în ședința din 21.07.2020, avocații vor putea solicita în numele clienților lor certificate de stare civilă și cazierul judiciar doar în baza împuternicirii avocațiale, fără a mai fi nevoie de alte procuri speciale.

Avocații vor putea solicita certificate de pe actele de stare civilă doar în baza împuternicirii avocațiale emise conform Legii și Statutului profesiei de avocat. În acest caz, cetățenii se vor putea adresa în mod direct avocaților, fără a mai fi nevoie de mandate ori procuri speciale. Avocații vor gestiona întreaga procedură de eliberare a acestor certificate și vor transmite clienților actele obținute.

Cazierul judiciar va putea fi eliberat în mod direct avocatului. Momentan doar în baza unei  procuri autentificate de notarul public avocatul poate solicita eliberarea cazierului. Conform modificărilor, cazierul va putea  fi eliberat avocatului persoanei fizice în baza unei împuterniciri avocațiale emise conform Legii și Statutului profesiei de avocat. Pentru alți mandatari ce nu au calitatea de avocați se va păstra în continuare regula mandatului notarial special (procură). Împuternicirea avocațială trebuie să conțină termeni clari privind numele avocatului mandatat să solicite și să ridice cazierul judiciar, precum și durata mandataului.

O altă modificare privește documentația tehnică necesară autorizării lucrărilor de construcții (conform Anexei I la Legea 50/1991), și anume acordul vecinilor pentru pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate – și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate. Momentan acest acord poate fi dat doar în formă autentică. Proiectul de lege adaugă alte două forme în care se poate  da acest acord și anume: declarație dată în fața secretarului general al UAT sau declarație dată în fața unui avocat.

O altă modificare privește declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice, declarație prevăzută în art 56 din Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Dacă momentan această declarație poate fi dată și în mod olograf prin înscris sub semnătură privată și depusă electronic ori prin curier fără a fi certificată de avocat sau autentificată de notar, pe viitor acest lucru nu va mai fi permis. Astfel, proiectul prevede că această declarație se va putea da în fața reprezentantului Oficiului Registrului Comerțului, ori va putea fi redactată și depusă personal sau prin reprezentant dacă are dată certă dată de un notar sau avocat. Declarația inserată într-un simplu înscris sub semnătură privată depus prin curier sau prin e-mail nu va mai fi considerată validă.


Specimenul de semnătură necesar în cazul înregistrării unei persoane juridice, unui comerciant persoană fizică ori unei asociații familiale, în acord cu art 18 și 19 din Legea 26/1990, poate fi dat și în fața avocatului pe împuternicirea avocațială.
Administratorul persoanei juridice, comerciantul persoană fizică, ori reprezentantul asociației familiale vor semna împuternicirea avocațială în fața avocatului,  această semnătură fiind ulterior utilizată în activitatea lor. Împuternicirea avocațială astfel semnată este suficientă pentru înregistrarea de către avocat a persoanei juridice, a comerciantului persoană fizică ori a asociației familiale, nemaifiind nevoie de alte legalizări a specimenului de semnătură.

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

Un comentariu la „Certificatele de stare civilă și cazierul judiciar vor putea fi eliberate direct avocaților. Specimenul de semnătură se va putea da în fața avocatului”

  1. Pingback: Avocații vor putea obține cazierul și certificatele de stare civilă. Specimenul de semnătură necesar la ONRC se va putea da în fața avocatului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *