Drept civil și Procedură civilă

Drept Civil și Procedură Civilă

atestare avocat împuternicire avocațială certificare

Certificatele de stare civilă și cazierul judiciar vor putea fi eliberate direct avocaților. Specimenul de semnătură se va putea da în fața avocatului

Proiectul legislativ ce simplifică unele proceduri pentru cetățeni a fost adoptat de Senat și merge la dezbatere/vot final în Camera Deputaților.   Conform actului adoptat de Senat în ședința din 21.07.2020, avocații vor putea solicita în numele clienților lor certificate de stare civilă și cazierul judiciar doar în baza împuternicirii… 

certificare atestare acte copii avocat

Diversiunea notarilor privitoare la certificarea avocațială

În Parlament se află un proiect legislativ ce privește simplificarea unor proceduri și costuri pentru cetățeni. Potrivit proiectului, câteva acte legalizate sau autentificate de notarii publici pot fi certificate și de avocați. Deși scopul este acela de a nu mai plimba cetățeanul pe drumuri pentru o chestiune minimală și banală… 

contestatie privind durata procesului penal avocat procedura conditii

Argumentele și temeiurile prin care ICCJ a decis că sunt posibile orice probe noi în apel

În M. Of. nr 548 din 25.06.2020 a fost publicată Decizia 9/2020 a ICCJ prin care s-a decis că pot fi propuse, încuviințate și administrate orice fel de probe noi în faza de apel, indiferent dacă au fost sau nu amintite în primă instanță. Soluționarea problemei de drept a presupus… 

certificare atestare acte copii avocat

Ce acte ar putea fi certificate de avocat?

O propunere legislativă menită să simplifice anumite proceduri administrative a fost inițiată în Parlament. Proiectul de lege, deși nu lărgește aria de atribuții ale avocatului, mărește numărul de acte ce pot fi atestate și certificate de acesta. Conform reglementărilor actuale avocatul  poate atesta identitatea părților, a conținutului și a datei… 

speta uzucapiune proces avocat posesie

Speță proces uzucapiune – dobândire proprietate teren

Speță proces uzucapiune – dobândire proprietate prin posesie legală. SENTINȚA CIVILĂ NR . 800/2019 A JUDECĂTORIEI DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA, obiect uzucapiune. Ședința publică din data de 22 Aprilie 2019 Instanța constituită din : Președinte: N_____ C_______ R______ – vicepreședinte Judecătorie Grefier șef Secția Civilă: D_____ M____ Pe rol se află… 

impreviziune legala dare in plata avocat

Condițiile în care devine activă impreviziunea legală în materia dării în plată

Lipsa de uniformitate a jurisprudenței a determinat o reglementare mai explicită a problemei impreviziunii în materia dării în plată. Legea 52/2020 aduce modificări substanțiale procedurii de dare în plată a imobilelor locuință, modificând elemente esențiale din Legea 77/2016. Impreviziunea este o prezumție legală absolută ce operează în favoarea consumatorului-debitor care…