Sari la conținut

Speță: exercitarea fără drept a profesiei de avocat – acord de recunoaștere a vinovăției

Exercitarea fără drept a profesiei de avocat – acord de recunoaștere a vinovăției. Soluția agreată între procuror și inculpată fiind renunțarea la aplicarea pedepsei. Renunțarea la aplicarea pedepsei (cea mai blândă soluție) a fost probabil agreată de procuror și instanță pe considerentul că persoana în cauză avusese calitatea de avocat, doar că exercițiul profesiei era suspendat. Inculpata a folosit în mod nelegal însemnele Barou, UNBR, Cabinet de Avocat , și a indicat explicit calitatea de „avocat” în actele redactate clientului.

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI – SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 111

Ședința publică din data de 12.02.2018

Pe rol pronunțarea asupra cauzei penale având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  București și inculpata R____ M______.

Dezbaterile și cuvântul părților au avut loc în ședința publică din data de 30.01.2018, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când I nstanța, având nevoie de timp pentru a delibera, conform art. 391 alin. 2 C.p.p. , a  amânat pronunțarea cauzei la data de 08.02.2018, respectiv 12.12.2018, când în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

La data de 22.12.2017, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București a fost înregistrată sub număr de dosar XXXXXXXXXXXXXX, sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de unitatea de parchet anterior menționată și inculpata R____ M______, cercetată în dosarul penal nr. 62/P/2017, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, prev. de art.26 alin.3 din Legea 51/1995 rap.la art.348 C.p. și de folosire fără drept a denumirilor de Barou, UNBR sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat precum și folosirea însemnelor specifice profesiei și purtarea robei de avocat, prev. de art.60 alin.6 din Legea 51/1995 cu aplic.art.35 alin.1 C.p.(în formă continuată), ambele cu aplic.art.38 alin.1 C.p.

În fapt, cu privire la infracțiunile reținute în sarcina inculpatei, s-a reținut de către procuror, în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției, că , ulterior datei de 03.11.2015, în baza contractului „de asistență juridică” nr.xxxxxx din 22.11.2015 și a contractului de „asistență juridică” nr.xxxxxx/03.12.2015 (încheiate cu G____ G______), a efectuat cu invocarea calității de „avocat” prin semnare și ștampilare, unele activități prevăzute de Legea 51/1995 (constând în redactarea și înregistrarea „Cererii completatoare și răspuns la întâmpinare”, a „Concluziilor scrise” la cauza civilă nr.xxxxx/3/2015 a Tribunalului București, redactarea și înregistrarea „Acțiunii în răspundere civilă delictuală” înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 București la 18.12.2015 în cauza civilă nr.xxxxx/302/2015, a „cererii de reexaminare” formulată în aceeași cauză.

De asemenea, inculpata a utilizat denumirile de Barou, UNBR, Cabinet de Avocat , a indicat explicit calitatea de „avocat” în înscrisurile folosite/concepute în cadrul raporturilor stabilite cu G____ G______.

În fapt, cu privire la infracțiunile reținute în sarcina inculpatei, s-a reținut de către procuror, în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției, că , ulterior datei de 03.11.2015, în baza contractului „de asistență juridică” nr.xxxxxx din 22.11.2015 și a contractului de „asistență juridică” nr.xxxxxx/03.12.2015 (încheiate cu G____ G______), a efectuat cu invocarea calității de „avocat” prin semnare și ștampilare, unele activități prevăzute de Legea 51/1995 (constând în redactarea și înregistrarea „Cererii completatoare și răspuns la întâmpinare”, a „Concluziilor scrise” la cauza civilă nr.xxxxx/3/2015 a Tribunalului București, redactarea și înregistrarea „Acțiunii în răspundere civilă delictuală” înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 București la 18.12.2015 în cauza civilă nr.xxxxx/302/2015, a „cererii de reexaminare” formulată în aceeași cauză.

De asemenea, inculpata a utilizat denumirile de Barou, UNBR, Cabinet de Avocat , a indicat explicit calitatea de „avocat” în înscrisurile folosite/concepute în cadrul raporturilor stabilite cu G____ G______.

Situația de fapt se probează cu următoarele mijloace de probă : plângerile și declarațiile numitului G____ G______, adresele UNBR și ale Baroului O__, înscrisurile constând în : Cererii completatoare și răspuns la întâmpinare”, a „Concluziilor scrise” la cauza civilă nr.xxxxx/3/2015 a Tribunalului București, redactarea și înregistrarea „Acțiunii în răspundere civilă delictuală” înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 București la 18.12.2015 în cauza civilă nr.xxxxx/302/2015, a „cererii de reexaminare” formulată în aceeași cauză, contractele (tipizate) de asistență juridică nr.xxxxxx din 22.11.2015 și a contractului de asistență juridică nr.xxxxxx/03.12.2015 (încheiat cu G____ G______), chitanța ARM nr.0142 și factură cu aceleași date de identificare, ambele din data de 22.11.2015, chitanța și factura ARM nr.0143 din data de 03.12.2015 emise de R____ M______ din partea Cabinetului de Avocat R____ M______ pentru G____ G______, copie „carte de identitate avocat” emisă pe numele R____ M______, declarație martor I___ E____, înscrisuri depuse în circumstanțiere depuse de R____ M______ privind calitatea de avocat pe care a deținut-o în cadrul Baroului O__, print de pe tabloul avocaților suspendați din Baroul O__.

Instanta  , vazand sesizarea legala cu acordul de recunoastere al vinovatiei ,

Va retine dupa cum urmeaza ,

In temeiul art 479 si art 485 al. 1 lit a Cod Procedura Penala va admite acordul ca legal si temeinic

In fapt , cu privire la infracțiunile reținute în sarcina inculpatei, s-a reținut de către procuror, în cuprinsul acordului de recunoaștere a vinovăției, că , ulterior datei de 03.11.2015, în baza contractului „de asistență juridică” nr.xxxxxx din 22.11.2015 și a contractului de „asistență juridică” nr.xxxxxx/03.12.2015 ( încheiate cu G____ G______), a efectuat cu invocarea calității de „avocat” prin semnare și ștampilare, unele activități prevăzute de Legea 51/1995 (constând în redactarea și înregistrarea „Cererii completatoare și răspuns la întâmpinare”, a „Concluziilor scrise” la cauza civilă nr.xxxxx/3/2015 a Tribunalului București, redactarea și înregistrarea „Acțiunii în răspundere civilă delictuală” înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 București la 18.12.2015 în cauza civilă nr.xxxxx/302/2015, a „cererii de reexaminare” formulată în aceeași cauză.

De asemenea, inculpata a utilizat denumirile de Barou, UNBR, Cabinet de Avocat , a indicat explicit calitatea de „avocat” în înscrisurile folosite/concepute în cadrul raporturilor stabilite cu G____ G______.

Situația de fapt a fost probata indubitabil cu următoarele mijloace de probă : plângerile și declarațiile numitului G____ G______, adresele UNBR și ale Baroului O__, înscrisurile constând în : Cererii completatoare și răspuns la întâmpinare”, a „Concluziilor scrise” la cauza civilă nr.xxxxx/3/2015 a Tribunalului București, redactarea și înregistrarea „Acțiunii în răspundere civilă delictuală” înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 București la 18.12.2015 în cauza civilă nr.xxxxx/302/2015, a „cererii de reexaminare” formulată în aceeași cauză, contractele (tipizate) de asistență juridică nr.xxxxxx din 22.11.2015 și a contractului de asistență juridică nr.xxxxxx/03.12.2015 (încheiat cu G____ G______), chitanța ARM nr.0142 și factură cu aceleași date de identificare, ambele din data de 22.11.2015, chitanța și factura ARM nr.0143 din data de 03.12.2015 emise de R____ M______ din partea Cabinetului de Avocat R____ M______ pentru G____ G______, copie „carte de identitate avocat” emisă pe numele R____ M______, declarație martor I___ E____, înscrisuri depuse în circumstanțiere depuse de R____ M______ privind calitatea de avocat pe care a deținut-o în cadrul Baroului O__, print de pe tabloul avocaților suspendați din Baroul O__.

In drept  ,

Faptele astfel  cum au fost  retinute mai sus  intrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, prev. de art.26 alin.3 din Legea 51/1995 rap.la art.348 C.p. și de folosire fără drept a denumirilor de Barou, UNBR sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat precum și folosirea însemnelor specifice profesiei și purtarea robei de avocat, prev. de art.60 alin.6 din Legea 51/1995 cu aplic.art.35 alin.1 C.p.(în formă continuată), ambele cu aplic.art.38 alin.1 C.p.

F___ de circumstantele reale ale savarsirii infractiunii si personale ale inculpatei , Instanta apreciaza ca solutia renuntarii la aplicarea pedepsei este legala  , temeinica si justificata oportun , in scopul asigurarii prventiei speciale si generale si conformarii inculpatei ordinii de drept publice si bunelor reguli de convietuire  sociala .

In consecinta  ,

In temeiul art.396 al. 3 CPP rap. la art. 348 Cod Penal si art 26 al. 1 din Legea 51 /1995 cu aplic art 80 si 81 Cod Penal va dispune renuntarea la aplicarea pedepsei   pentru  savarsirea d e catre inculpata R____ M______ a a infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii la data de 18.12.2015.

In temeiul art .396 al. 3 CPP rap.  la art. 60 al. 6  din Legea 51/1995  si art 35 al. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 80 si 81 Cod Penal va  dispune renuntarea la aplicarea pedepsei   pentru savarsirea de catre inculpata, fara drept, a denumirilor de Barou, UNBR si a denumirilor specifice exercitarii profesiei  de avocata  si purtarea robei de avocat , la data de 03.12.2015.

Inculpata nu este supusa nici unei decaderi, interdictii sau capacitati urmarea a savarsirii  infractiunilor ce fac obiectul  acordului de recunoastere a vinovatiei.

In temeiul art. 81 avertizeaza inculpata asupra consecintelor cu caracter penal  de care le poate avea daca mai savarseste alte infractiuni in sensul ca nu se mai poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei.

In temeiul art. 398 rap. la art. 274 al. 1 CPP obliga inculpata la 900 lei cheltuieli   judiciare din care 200 lei la urmărirea penala.

F___ de aceste considerente ,

INSTANTA

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

In temeiul art 479 si  art. 485 al.1 lit a CPP,  admite acordul de recunoastere a vinovatiei ca legal si temeinic.

In temeiul art.396 al. 3 CPP rap. la art. 348 Cod Penal si art 26 al. 1 din Legea 51 /1995 cu aplic art 80 si 81 Cod Penal dispune renuntarea la aplicarea pedepsei   pentru  savarsirea de catre inculpata R____ M______, fiica lui D______ și A______, născută la 03.05.1962 în București, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în București, Calea Moșilor, , ___________, ___________, sector 2,  ffl în București, _____________________, nr.10, ___________, __________, sector 2, a infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii la data de 18.12.2015.

In temeiul art .396 al. 3 CPP rap.  la art. 60 al. 6  din Legea 51/1995  si art 35 al. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 80 si 81 Cod Penal  dispune renuntarea la aplicarea pedepsei   pentru savarsirea de catre inculpata, fara drept, a denumirilor de Barou, UNBR si a denumirilor specifice exercitarii profesiei  de avocata  si purtarea robei de avocat , la data de 03.12.2015.

Inculpata nu este supusa nici unei decaderi, interdictii sau capacitati urmarea a savarsirii  infractiunilor ce fac obiectul  acordului de recunoastere a vinovatiei.

In temeiul art. 81 avertizeaza inculpata asupra consecintelor cu caracter penal  de care le poate avea daca mai savarseste alte infractiuni in sensul ca nu se mai poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei.

In temeiul art. 398 rap. la art. 274 al. 1 CPP obliga inculpata la 900 lei cheltuieli   judiciare din care 200 lei la urmărirea penala.

Cu drept de Apel   la Curtea de Apel București  in termen de 10 zile de la comunicarea copiei prezentei  minute.

      Judecător              Grefier

A_____ I___ C______                                                                M____ S____

07.05.2018

SURSA:  www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *