Sari la conținut

Avocatul Poporului consideră neconstituționale măsurile de internare, izolare și carantinare dispuse prin Ordin de Ministru

În 27.05.2020 Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională privind neconstituționalitatea unor prevederi din legislația sănătății. Avocatul Poporului atrage atenția privind neconstituționalitatea unor măsuri de internare obligatorie dispuse prin Ordin al Ministrului Sănătății în contextul unor epidemii sau boli transmisibile. De asemenea Avocatul Poporului atrage atenția privind neconstituționalitatea unor măsuri de carantinare obligatorie în centre specializate ori de izolare la domiciliu dispuse prin Ordinul Ministrului Sănătății în contextul unor epidemii sau pandemii declarate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

În considerentele sesizării, se indică faptul că măsurile restrictive de libertate, în context sanitar, astfel cum au fost reglementate prin legislație secundară, dau posibilitatea unui organ administrativ să dispună îngrădiri ale drepturilor fundamentale ale omului (cum ar fi libertatea individuală). În contextul în care persoana respectivă este lipsită de libertate fără acordul său, se aduce atingere libertății individuale și dreptului la viață intimă, privată și familială. Lăsarea doar în pixul ministrului sănătății a posibilității de îngrădire a unor drepturi fundamentale lasă loc posibilităților de abuz și poate conduce la măsuri arbitrare dispuse de acesta fără nici o garanție pentru cetățeni. Aceste îngrădiri pot fi stabilite doar prin legislația primară (lege) și nu prin cea secundară (ordin de ministru).

Nu i se poate da ministrului sănătății dreptul de a legifera îngrădirea unor drepturi fundamentale, chestiune de competența exclusivă a Parlamentului.

Avocatul Poporului consideră că reglementarea condițiilor și procedurii de instituire și încetare a măsurilor restrictive de libertate trebuie să prevadă o aplicare graduală a măsurilor în funcție de gravitatea fiecărui caz, posibilitatea revizuirii deciziei respective la intervale clare de timp și posibilitatea contestării în instanță a măsurilor dispuse. (n.n – de aici rezultă că nu poate fi decisă izolarea sau carantinarea fără a exista o analiză a fiecărui pacient. Izolarea și măsurile restrictive de libertate, într-un context medical și nu penal, pot fi dispuse doar după o analiză medicală a fiecărei persoane. Nu se poate dispune izolarea în mod generic, global, fără a avea un raport medical personal, individual).

În același document se menționează că Avocatul Poporului a fost sesizat printr-un memoriu semnat de 722 medici care își exprimă nemulțumirea față de lipsa de proporționalitate a măsurii internării obligatorii a pacienților asimptomatici depistați pozitiv cu COVID-19, pe care ei o consideră prea restrictivă în raport cu instituirea izolării la domiciliu care era mult mai adecvată diagnosticului și scopului de combatere a bolii.

Urmează ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe în perioada următoare.

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *