Sari la conținut

Ce obligații și ce sancțiuni contravenționale au fost reglementate pe perioada stării de alertă?

Prin Hotărârea de Guvern nr 394/18.05.2020 s-a instituit starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o perioadă de 30 de zile începând cu 18.05.2020. Starea de alertă trebuie încuviințată/aprobată de Parlament atât timp cât vizează mai mult de jumătate din teritoriul țării. Parlamentul poate aduce modificări reglementărilor emise de Guvern

Hotărârea de Guvern, prin raportare la Legea 55/2020 privind starea de alertă, instituie anumite obligații și sancțiuni contravenționale pentru cetățeni. Printre acestea amintim:

 • Se instituie obligația de a purta mască de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă. Sancțiunea amendă contravențională de la 500 – 2500 lei.
 • Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz. Prin excepție, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. Pe durata măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei rude/afin de gradul 1-3, cu acordul Direcției de Sănătate Publică și avizul Centrelor Județene/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției. Sancțiunea nerespectării izolării este amendă între 1.000- 5.000 lei. De la obligația izolării/carantinării sunt exceptate o serie de persoane cum ar fi:  conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;  conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;  conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și lit. b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;  membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională; piloții de aeronave și personalul navigant;  mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; personalul navigant român, maritim și fluvial, etc.
 • Este interzisă organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise. Sancțiunea este amendă contravențională de la 3.000- la 15.000 lei
 • Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfășoară cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne. La acest moment (19.05.2020) nu este în vigoare nici un Ordin și deci nici o reglementare pentru desfășurarea cultului. Evident nu sunt nici sancțiuni.
 • Este interzisă circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. Sancțiunea este amendă contravențională cuprinsă între 500 – 2500 lei.
 • Este interzisă deplasarea înafara localității sau zonei metropolitane. Cei care ies din localitate sau din zona metropolitană prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil. Sancțiunea aplicabilă este amendă contravențională cuprinsă între 500 – 2500 lei.
  Este justificată și se permite: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli; e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi; f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale; g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz; j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale; k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu se pot achiziționa din localitatea de domiciliu/reședință.
 • Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora. Sancțiunea pentru nerespectarea obligației este amenda contravențională între 2.000 – 10.000 lei.
 • Se suspendă activitatea în spațiile deschise pentru administrare plaje sau ștranduri/piscine exterioare. Sancțiunea pentru nerespectarea obligației este amenda contravențională între 2.000 – 10.000 lei.
Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

2 comentarii la „Ce obligații și ce sancțiuni contravenționale au fost reglementate pe perioada stării de alertă?”

  1. Conform Legii 55/2020 nu este posibil un avertisment la astfel de fapte. Dar, dacă vă amendează vreun polițist și vă simțiți nedreptățită, puteți face plângere contravențională pentru a beneficia de un avertisment. Asta dacă instanța constată că sancțiunea este prea mare prin raportare la faptă și pericolul social. Deci doar instanța poate converti o amendă în avertisment ca o reglare a proporționalității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *