Sari la conținut

Sancțiunea nemotivării hotărârii judecătorești

Legiuitorul i-a atribuit procesului civil numeroase principii (art. 5-23 CPC) față de care implicit instanțele de judecată trebuie să asigure justițiabililor respectarea acestora.

Ca și punct final al judecății, una dintre principalele obligații ale instanțelor de judecată este aceea de a-și motiva propria hotărâre, nemotivarea echivalând cu o încălcare a drepturilor părților.

Dispozițiile art. 425 CPC impun în mod obligatoriu stabilirea în considerentele hotărârii a unor aspecte, cum ar fi: situația de fapt, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părților, opinia judecătorului față de argumente, precum și raționamentul care a servit ca fundament în ceea ce privește soluția dispusă în cauză.

O eventuală nemotivarea a hotărârii așa cum legea dispune, ar aduce atingere drepturilor părților și principiilor de drept care guvernează procesul, cum ar fi: dreptul la un proces echitabil, art. 6 CPC și art. 6 CEDO. Nu de puține ori, atât CEDO cât și doctrina au învederat că acest articol asigură părților drepturi concrete, efective, ce implică materializare și nu doar ipotetice.

Așadar, în asigurarea legalității procesului, pentru a putea respecta esența înfăptuirii justiției și pentru ca hotărârea judecătorească să aibă putere de convingere, hotărârea judecătorească trebuie să fie temeinic motivată și să cuprindă raționamentul logico-juridic al magistratului care pronunță hotărârea.

Mai mult, lipsa motivării îl pune în imposibilitate pe judecătorul căii de atac (în cazul în care o parte înțelege să atace hotărârea) de a verifica situația de fapt și de drept reținută de instanța de fond, precum și raționamentul logico-juridic pe care judecătorul și-a întemeiat hotărârea. Instanța superioară, pentru verificarea raționamentului instanței inferioare, trebuie să aibă accesibilitate din lecturarea hotărârii, prin prisma expunerii situațiilor de fapt și a analizei de drept corespunzătoare cauzei.

În concluzie, nemotivarea hotărârii este susceptibilă de a atrage anularea acesteia și obligația instanței de fond de a relua cercetarea procesului, la dispoziția instanței de apel, astfel încât hotărârea ulterioară să fe una legală și să cuprindă toate aspectele prevăzute de CPC.

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Marius Cornel Sirbu

”Justiția a evocat întotdeauna idei de egalitate, proporție de compensare. Echitatea înseamnă egalitate. Regulile și dreptatea sunt preocupate de egalitatea în valoare. Dacă toți oamenii sunt egali, atunci toți oamenii sunt de aceeași esență, iar esența comună le dă aceleași drepturi fundamentale și aceeași libertate. Pe scurt dreptatea este un alt nume de libertate, egalitate și fraternitate.” B.R. AmbedkarDate de contact avocat Marius Cornel Sirbu: Telefon 0761798416 E-mail avocatsirbumarius@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *