Ce acte ar putea fi certificate de avocat?

O propunere legislativă menită să simplifice anumite proceduri administrative a fost inițiată în Parlament. Proiectul de lege, deși nu lărgește aria de atribuții ale avocatului, mărește numărul de acte ce pot fi atestate și certificate de acesta.

Conform reglementărilor actuale avocatul  poate atesta identitatea părților, a conținutului și a datei actelor încheiate. Această atribuție generală a avocatului conferă dreptul de a atesta și de a certifica diverse documente. Conform Legii Medierii, avocatul are competența de a atesta acordul de mediere, acord ce dobândește putere de titlu executoriu prin atestarea avocațială. Așadar nu i se dau drepturi noi avocatului ci doar se extinde dreptul (deja existent) de a atesta și de a certifica anumite documente.

Prin noul proiect se dorește punerea în aplicare a acestei atribuții avocațiale pentru ca cetățeanul să nu mai fie nevoit să facă fel și fel de drumuri pe la notari sau diverse instituții ale statului doar pentru certificarea unor declarații, semnături, copii ale actelor.

Printre actele ce vor putea fi certificate de avocat se regăsesc:
– Declarațiile pe proprie răspundere necesare la Registrul Comerțului pot fi date in forma certificata de avocat și se vor anexa la cererea de înregistrare/alte cereri necesare
– Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, ce se transmite Registrul Comerțului, poate fi certificat de avocat
– Declarația privind beneficiarul real prevazută în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, poate fi certificată de avocat și depusă la Registrul Comerțului
– declarația privind lipsa litigiilor cu privire la un imobil necesară pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire poate fi certificată de avocat
– declarația pe proprie răspundere pentru încheierea contractelor pentru furnizarea de utilități
– declarația pe proprie răspundere a vânzătorului că imobilul nu este revendicat conform Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv m perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificările și completările ulterioare și nu exista alte litigii în legătură cu acesta;
orice acte (de exemplu mandate simple, împuterniciri diverse) sau copii certificate de avocat a căror depunere nu este necesara în vederea încheierii unui act în forma autentică
– declarația/acordul vecinilor pentru plantații sau lucrări atunci când se derogă de la distanța minimă legală poate fi dat în forma scrisă certificată de avocat
– Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma certificată de avocat, pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora,  pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.”
declarația/acordul privind deplasarea unui părinte sau unei persoane cu copilul minor în străinătate va putea fi certificată de avocat
– Cererea-tip pentru obținerea copiilor și extraselor de pe cazierul Judiciar poate fi depusă și pe baza unei procuri avocațiale, în formă certificată de avocat, și este scutită de taxe.
– actul constitutiv ori statutul unei fundații pot fi depuse în formă certificată de avocat în vederea dobândirii personalității juridice
 

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

ILIE DORIN: avocat și mediator cu o vastă experiență în managementul litigiilor din diverse domenii de drept. Autor a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *